Cũng như chúng tôi đánh chìa khóa cho:

Thùng chở hàng trên mái Dach
Rơ móoc,
Máy bay,
Mô tô,
Thuyền,
Xe bốc xếp hàng hóa,
Máy móc giải trí,
Máy móc xây dựng.
Bạn có được tờ rơi này thì nhận được 10% giảm giá của các loại phục vụ!
Danh mục/ chi tiết sử dụng
Giá cả
Lắp khóa hộp số "Titan Dipol"
500 pln(netto)
Tra dầu khóa mùa đông  khi công không quá 50pln
Gratis không phải trả
Mở box mái nhà và đánh chìa khóa bị mất
100 PLN (netto)
Mở relinga mái nhà và đánh chìa khóa
100 PLN (netto)
Khởi động xe khi hỏng
200 PLN (netto)
Mở xe khi hỏng và thợ đến trong warszawa
Và vùng lân cận
50-300 PLN (netto)
Sửa chữa ổ khóa cổ (tại xưởng)
100-400 PLN (netto)
Sửa chữa ổ khóa cổ (đến nhà)
200-500 PLN (netto)
Sửa chữa khóa (tại xưởng)
50-350 PLN (netto)
Đánh chìa khóa có Immobilizer
150-700 PLN (netto)
Đánh chìa khóa kiểu Yale
50-80 PLN (netto)
Đánh chìa khóa ô tô
12-100 PLN (netto)
Đánh chìa khóa theo khóa/ ổ khóa cổ
50-200 PLN (netto)
Sửa chữa điều khiển xe(pilot)
50-200 PLN (netto)
Cắt chìa từ phôi của khách
20-40 PLN (netto)
Thay mã số cơ khóa xe
200-400 PLN (netto)
Cấp cứu báo động
100-300 PLN (netto)
Tư vấn sử dụng và bảo dưỡng khóa
Gratis không phải trả
Sửa chữa phục vụ từ 21h- 6h
Thỏa thuận
Pin điều khiển Pilot
10-20 PLN (netto)
Phân loại chìa khóa
0,50-1,50 PLN (netto)
Mã hóa Immobilizer
100-300 PLN (netto)

Chìa khóa cũ đã hỏng làm mới của FIAT: PANDA, MULTIPLA, STILO, DUCATO

150 PLN (netto)
Đánh chìa khóa của xe BMW, năm 98-2004
300-700 PLN (netto)
Đánh chìa khóa của xe ROVER, năm 98 - 2004
200-500 PLN (netto)

Bạn có được tờ rơi này thì nhận được 10%
giảm giá của các loại phục vụ!Pogotowie zamkowe www.bobik.pl